nettpoker poker nettet bonuskode

Texas Holdem strategi

Innføring i strategi i Texas Holdem. Denne innføringen forklarer litt om de forskjellige stadiene i spillets gang. Denne innføringen er ikke for proffer, til det er poker en for stor vitenskap, men passer godt for deg som er fersk og som kan reglene i Texas Hold'em.

Hvordan budrundene foregår
Du kjenner allerede til reglene for Texas Hold'em. I dette avsnittet skal vi se nærmere på dem og forklare hvordan hver enkelt foregår. I dette avsnittet gir vi deg en innføring i hvordan du tilpasser spillet ditt med hensyn til de forskjellige stadiene i en spilleomgang i Texas Hold'em.

Før floppen (1.)

Spill de riktige hendene
Først må du bestemme deg for hvilke hender du vil spille. En god tommelfingerregel er å spille færre hender enn motspillerne. Det er bare erfaring som kan lære deg hvilke hender som er spillbare eller ikke. Det er 13 kort av hver farge, men bare fire kort med samme tallverdi. Sterke par og sterke kort i tallrekkefølge og/eller i samme farge er gode kort å ha på hånden (pocket cards) (f.eks. KK og DsJs).

I spill med lav innsatsgrense der det spilles aggressivt, har potten en tendens til å bli stor, noe som gjør at kort i tallrekkefølge og/eller i samme farge (selv lave kort) er de beste kortene, fordi du kan vinne store potter med en flush eller straight. Små par er best hvis det er mange som syner. Høye kort er ikke alltid så bra som en kanskje umiddelbart skulle tro. (QT i ulik farge er f.eks. normalt ingen god hånd ved et timannsbord).

Floppen

Kast deg hvis floppen er dårlig
Hvis kortene i floppen ikke passer til kortene du har på hånden, bør du kaste deg. Det kan bli veldig dyrt å håpe på at du skal få noe bedre senere hvis du ikke kan bruke noen av kortene i floppen. De fleste gangene vil du mislykkes, og hvis du skulle lykkes, er risikoen stor for at noen andre har fått en enda bedre hånd. Hvis du med andre ord ikke har klart å sette sammen en femkorts pokerhånd med de tre første felleskortene og kortene du har på hånden, er det som regel bedre å kaste seg.

Hullstraight (Inside Straight Draws) (når du mangler et kort i midten i en eventuell straight)
Det er normalt ikke så lurt å være med og by for å få akkurat det kortet som mangler i en straight, med mindre det er mange penger i potten allerede og det er liten sjanse for at noen vil høyne deg. Det hele avhenger altså av hvor mye penger som finnes i potten og hvor mye det vil koste å syne. En hullstraight har 4 outs (det betyr at det er 4 kort i stokken som kan gi deg straight). Hvis det er to kort som ennå ikke er delt ut på bordet, er oddsen for å få straight omtrent 5-1. Hvis det bare er ett kort (river) som ennå ikke er delt ut på bordet, er oddsen for å få straight 11-1. Du bør ha disse oddsene i bakhodet når du bestemmer deg for om du skal syne eller kaste deg. Du trenger ikke automatisk være med helt til det siste kortet (river) selv om du velger å syne etter floppen. En vanlig strategi er å syne et bud etter floppen mens det ennå er ganske billig å syne, for så å passe (check) eller kaste seg hvis du ikke får straight etter det fjerde kortet på bordet (turn). Tenk alltid på hvor stor potten er i forhold til hva det vil koste å syne. Ta også med i betraktningen at spillere som sitter etter deg kan høyne.

Flush og Straight ved hjelp av kortene på bordet
Flush eller straight ved hjelp av kortene i floppen er normalt bra. Prøv å høyne hvis det finnes andre spillere om potten. Hvis dette ikke skremmer dem til å kaste seg, har du fått mer penger i potten, som du har en god sjanse til å vinne.

Par på hånden
Et par på hånden som ikke har gitt deg tress (tre like), samtidig som det finnes høyere kort i floppen enn de du har på hånden, er ikke så bra. Det er liten sjanse for at du vil få en bedre hånd etter det fjerde kortet (turn).

Scares
Det er viktig å kunne se hvilke som er scare cards på bordet. Dette er kort i floppen som kan gi andre spillere en sterk hånd. I slike tilfeller vil dine sjanser til å vinne minke i forhold til hva som ville vært tilfelle hvis det fantes et høyt par på bordet;

- Tre kort som følger etter hverandre eller er nær hverandre i tallverdi, kan godt gi noen en straight.
-To kort som følger etter hverandre i tallverdi, kan gi to par (nærstående kort på hånden spilles oftere enn andre kort).
- Kort i to ulike farger på bordet gjør at muligheten til å vinne med straight minsker betraktelig. Ett av fire kort som du selv sitter og venter på, kan gi noen andre en flush!
- Den strategien du bruker med hensyn til hvilke kort du skal satse på, blir sikkert også brukt av andre. Tenk igjennom hvilke mulige kombinasjoner som kan lages etter at de tre første kortene på bordet er delt ut. Tenk på kombinasjonene med hensyn til femkorts pokerhender.


Poker hos Betsson - her finner du mange Texas Hold'em spillere


Det fjerde kortet på bordet (turn)
Etter at det fjerde kortet på bordet er delt ut, vil innsatsene øke. Her kan man vinne eller tape store summer. å komme seg gjennom to budrunder på det fjerde kortet og vinne eller unnlate å satse når du allikevel ville ha tapt, er det som skaper en vinner i Texas Hold'em! (Men det er lettere sagt enn gjort!).

å passe for så å høyne et eventuelt bud (check raise)
Du bør ofte prøve å passe hvis du er først etter det fjerde kortet (turn), for så å høyne hvis du har en riktig bra hånd. Du vil ofte passe eller kaste deg etter det fjerde kortet hvis du har en mindre bra hånd uansett. På denne måten vil det ikke bli så enkelt for motspillerne å lese hånden din.

Forstå bud og høyninger
I spill med lav innsatsgrense er ikke bløffing spesielt vanlig, noe som leder oss til en annen tommelfingerregel: Hvis noen høyner når det fjerde kortet på bordet (turn) er delt ut, betyr det nesten alltid at han/hun har en god hånd. Denne regelen gjelder spesielt når det er mer enn to spillere om potten. Bli ikke overrasket om motspilleren har tress, flush eller straight.

Ikke sats på kort som ikke er delt ut
Etter at det fjerde kortet på bordet (turn) er delt ut, er sjansen for å få den hånden du venter på, betraktelig mindre enn etter de første tre kortene (floppen). Dessuten er det sannsynligvis færre motspillere som syner. å passe og syne er oftest det riktige å gjøre, mens det som regel vil være feil å satse eller høyne. (Med mindre du tror at du kan skremme motspilleren til å kaste seg).

Det femte kortet (river)

å passe med en svak hånd Normalt bør du by etter det femte kortet hvis du mener at du har en bra hånd. Men det finnes et unntak. Hvis du hadde en hånd som så bra ut etter floppen (som f.eks. et par ved hjelp av et kort i floppen med et svakt kort på topp), og du har bydd i alle budrundene mens de andre bare har synt deg, bør du sannsynligvis passe nå. Dette er fordi det er lite sannsynlig at noen som sitter med en dårligere hånd enn din vil syne deg, og du vinner dermed ingenting på å satse. Dessuten foreligger det en risiko for at noen har forbedret hånden sin ved hjelp av det femte kortet på bordet (kanskje fått to par), og at han/hun vil høyne deg og få deg til å tape penger. Dette er en typisk situasjon der du har alt å tape og ingenting å vinne.

å henge med til siste slutt
Ofte er det så mye penger i potten når det femte kortet er delt ut at det er verd å syne et bud, selv om du er usikker på om du har den beste hånden.
| nettpoker |

Risk Warning! Please use this site on your own risk and responsibility! Gamble responsibly. Please check your local laws to see if online gambling is legal in your country and region.
Note that you are personally responsible for any and all losses or legal issues in regards to use of this site and content.
© All content belong to nettpoker.nu. Any copying will be reported and follow up from our lawyer.