nettpoker poker nettet bonuskode

Skatt på nettpoker gevinster


Her er reglene, en kommentar fra skattemyndighetene samt en oppsummering om hva det betyr for deg i praksis.

Dette er reglene:
Du finner disse i bl.a. vedlegget til selvangivelsen.

1.5.2 Lotteri- og tippegevinster mv.

Gevinster fra følgende spill/trekninger er skattefrie:

  • Spill arrangert av Norsk Tipping AS, f.eks. Lotto, Viking Lotto, Tipping og Oddsen
  • Totalisatorspill omfattet av totalisatorspilloven, herunder Rikstoto. Utlodning som omfattes av lotteriloven, bl.a. Quicklotteri og bingo-spill
  • Pengespill og lotterier i en annen EøS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten.
  • Offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier som fjernsyn, aviser eller andre medier.
  • Andre tilfeldige gevinster ved innenlandske eller utenlandske spill, konkurranser, lotterier og liknende når verdien av hver enkelt gevinst er 10 000 kr eller mindre.

Er dine samlede skattefrie lotterigevinster i 2004 større enn 50 000 kr, skal du legge ved en bekreftelse fra den som har utlevert gevinsten.

Andre gevinster enn de som er nevnt foran, er skattepliktige når verdien av hver enkelt gevinst (gevinstens pålydende uten fradrag for innsats) overstiger 10 000 kr. Beløpet føres i post 3.1.8. Det gis fradrag for dokumenterte kostnader (innsats) som er direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten. Kostnader føres i post 3.3.7.

Skattefritaket for gevinster ved spill og konkurranser gjelder ikke når gevinsten regnes som vederlag for arbeid/virksomhet fordi gevinsten har nær sammenheng med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet.Hva betyr dette i praksis ?
Skattemyndighetene er oppmerksom på at pengespill over internett er i rask vekst og understreker at store gevinster skal oppgis på selvangivelsen.

- I utgangspunktet er tilfeldige gevinster over 10.000 kroner skattepliktige med 28 prosent, mens alle beløp under denne grensen er skattefrie. Innen nettpoker har vi imidlertid sagt at du kan vinne opptil 10.000 kroner skattefritt per spill. Det vil si at du på en kveld kan ha mange gevinster på 9.999 kroner og slippe skatt så lenge utbetalingene skjer over flere omganger, forklarer spesialutreder Anna Lie i Skattedirektoratet overfor Pluss.

Hun presiserer:

- Samtidig kan nettpokerspill komme inn under næringsvirksomhet. Da er det skatteplikt fra første krone. Vi kan for øvrig be om dokumentasjon dersom vi kommer over tilfeller der folk har hatt store ekstrainntekter.

Oppsummering av hva som er mest relevant for nettpokergevinster:
  • Enkelt gevinster under 10.000 kroner er skattefrie. Så f.eks. vinner du 3.000, 7.000, 4.000 og 9.000 (totalt 23.000) i forskjellige omganger i løpet av en kveld er disse gevinstene skattefrie.
  • Enkelt gevinster over 10.000 kroner er skattepliktige. Du er ansvarlig for selv å føre disse opp i selvangivelsen din. Du betaler 28% skatt. Du får fradrag for innsatsen i det spillet du vant på.
  • Lever du av nettpoker kan du måtte betale skatt fra første krone. Da kommer det inn under næringsvirksomhet.
  • Ligningskontoret kan kreve dokumentasjon fra deg. Du har bevisbyrden på at enkelt gevinstene er under 10.000 kroner.
  • Er det noe kontroll fra ligningsmyndighetene ? Vel ligningskontorene kontrollerer inntekten din og har du store inntekter som ikke er gjort rede for har har du bevisbyrden på din side. Blir du tatt i skatteundragelse av gevinster kan du risikere fra 30% straffeskatt opptil 60% samt straffeforfølgelse i alvorlige tilfeller. Vi oppfordrer alle til å være ærlige og oppgi gevinster på selvangivelsen.
Artikler om pengespill og skatt
Skattefrie gevinster, Hegnar Online
Nettpokerspillere kan gå i skattefella, VG


| nettpoker |

Risk Warning! Please use this site on your own risk and responsibility! Gamble responsibly. Please check your local laws to see if online gambling is legal in your country and region.
Note that you are personally responsible for any and all losses or legal issues in regards to use of this site and content.
© All content belong to nettpoker.nu. Any copying will be reported and follow up from our lawyer.