nettpoker poker nettet bonuskode

Seven Card Stud - regler og tips

Seven Card Stud er en populær og velkjent form for poker. Den spilles med inntil åtte spillere på bordet. Det kan gi høye potter, og det gir deg anledning til å vurdere de andre spillernes mulige hender. Det er ingen felleskort (community cards), og fire av de sju kortene til hver spiller er synlige for de andre spillerne.Det kan gi høye potter, og det gir deg anledning til å vurdere de andre spillernes mulige hender. Det er ingen felleskort (community cards), og fire av de sju kortene til hver spiller er synlige for de andre spillerne.


Slik spilles Seven Card Stud :

Starten:
Spillerne får utdelt 7 kort, hvorav 3 med baksiden opp og 4 med forsiden opp. Din hånd velges ved å bruke de fem beste av sju kort.

Rundene:
Det er fem innsatsrunder i Seven Card Stud. Én satsing og tre høyninger er tillatt i hver innsatsrunde. For å fortsette å spille, må spillerne akseptere alle handlinger mot seg på hver innsatsrunde (såfremt de ikke er all-in).

1) Alle forhåndssatser (setter et forhåndsbestemt beløp i potten før kortene deles ut). Dette beløpet er basert på bord-grensene.

2) Hver spiller får utdelt tre kort (to med baksiden opp og én med forsiden opp). Det laveste synlige kortet må initiere handling med en innsats. (Dersom to eller flere spillere har det samme laveste kortet, avgjøres fargen hvem som satser, etter følgende rangordning: kløver, ruter, hjerter og spar.) 3) Etter at første runde med innsatser er fullført, deles ytterligere ett kort med forsiden opp ut til hver spiller som fortsatt er med i potten. Dette er den andre innsatsrunden. Herfra og ut er det den med den høyeste hånda som vises som starter handlingen ved å melde pass eller satse.

4) Dersom noen har et par i den andre innsatsrunden, har spillerne med det muligheten til å foreta en enkel eller dobbel innsats. Dersom din motstander foretar en enkel innsats, kan du se, høyne den enkle innsatsen, høyne en dobbel innsats eller kaste deg. Dersom din motstander foretar en dobbel innsats og du ønsker å høyne, kan du bare høyne med tilsvarende beløp.

5)Etter at den andre innsatsrunden er fullført, deles ytterligere ett kort med forsiden opp ut til hver spiller som fortsatt er med i potten. Dette er den tredje innsatsrunden - som dobler - og fortsetter med dette beløpet i de gjenværende innsatsrundene. Den høyeste hånda som vises starter igjen handlingen ved å melde pass eller satser.

6) Etter at den tredje innsatsrunden er fullført, deles ytterligere ett kort med forsiden opp ut. Dette er den fjerde innsatsrunden.

7) Det siste kortet deles ut. Dette er den siste innsatsrunden.

8) Etter at den siste innsatsrunden er fullført, vinner den beste hånda potten. Potten kan også vinnes av en som satser uten å bli sett når som helst i den pågående hånda.

Strategi for Seven Card Stud
I Fifth Street bør du vurdere om du vil være med videre eller ikke, ettersom budgrensen øker. Det kan være lurt å kaste en dårlig hånd her, spesielt hvis det spilles (bys) aggressivt. Hvis du blir med videre, bør du være trygg på at du har en hånd som kan vinne til slutt.

Hvis de synlige kortene til en motspiller slår hele hånden din, er det best å kaste seg.

Hvis du prøver å få straight, se om de andre spillerne har synlige kort som du trenger, og vurder budet ditt deretter.

Hvis du prøver å få en flush, sjekk hvor mange ikke-synlige kort som er igjen i den aktuelle fargen, og juster strategien din deretter. Hvis du f.eks. prøver å få en ruterflush, og du har fire ruter samtidig som det vises åtte andre ruter, er det bare én ruter igjen.

Fordelen ved å spille på nettet er at du kan skrive ned de kortene som de andre spillerne har før de kaster seg, og det vil hjelpe deg med å analysere hvilke hender som det fremdeles er mulig å få. Men du må være rask, ettersom tregt spill fort vil føre til at spillerne forlater bordet ditt.

Dette er et tålmodighetsspill, så du må være forberedt på å vente til du får gode kort før du byr mye.
| nettpoker |

Risk Warning! Please use this site on your own risk and responsibility! Gamble responsibly. Please check your local laws to see if online gambling is legal in your country and region.
Note that you are personally responsible for any and all losses or legal issues in regards to use of this site and content.
© All content belong to nettpoker.nu. Any copying will be reported and follow up from our lawyer.